OVERSIGT FOTO ALBUM (opdateret 20.juni 2020 med 57 albums og 2.081 foto/scan)


Scanings billeder af historiske protokoller (1930-2018)

Billeder fra delegeretmøder i 2.hovedkreds (2005-2014)

Billeder fra arrangementer i skakklubben (1931-2014)

Videoer fra delegeretmøder og andre arrangementer i skakklubben (2006-2014)

Info: Tryk billede og bemærk i højre hjørne trykker du på: "Oplysninger". Alle billeder i album vil herefter blive vist med "Oplysninger". Ellers er der tekst i bunden af billedet med den første tekstlinje.

Bemærk: Normal kutyme og procedure var dengang at spørge deltagerne/forældre om det var i orden at fremlægge billederne på internettet! Hvis du mener det ikke har været tilfældet og gerne vil have slettet præsentationen i skakklubbens  foto albums, anmodes du straks om at skrive en mail til webmaster: jelu@bakara.dk. Gerne med anførsel af filnummer, dato og arrangement. Herefter vil billedet blive "privat" og ikke til offentliggørelse.