OVERSIGT FOTO ALBUM (opdateret 8. juli 2022)


Scannings billeder af historiske protokoller (1930-2018). Efter 15. august 2022 slettes alle scannings billeder i One Com. Fortvivl ikke, alt er reddet med download via webhotellet. Afvent senere download af protokollerne!

Fotos fra delegeretmøder i 2.hovedkreds (2004-2014) Nyt Google album.

Fotos og billeder fra begivenheder i skakklubben (1929-2020) Nyt Google album.

Videoer fra delegeretmøder og andre arrangementer i skakklubben (2006-2014)

Info: Tryk billede og bemærk i højre hjørne trykker du på: "Oplysninger". Alle billeder i album vil herefter blive vist med "Oplysninger". Ellers er der tekst i bunden af billedet med den første tekstlinje.

Bemærk: Normal kutyme og procedure var dengang at spørge deltagerne/forældre om det var i orden at fremlægge billederne på internettet! Hvis du mener det ikke har været tilfældet og gerne vil have slettet præsentationen i skakklubbens  foto albums, anmodes du straks om at skrive en mail til webmaster: jelu@bakara.dk. Gerne med anførsel af filnummer, dato og arrangement. Herefter vil billedet blive "privat" og ikke vist til offentliggørelse.